YEREL GRMLER

 

Yerel Giriimler, krsal ve kentsel alanlarda yaayan yoksul insanlarmzn gelirlerini artrma, srekli bir ie sahip olma ve hayat standardn ykseltmeye ynelik projelerine destek olmay amalamaktadr. Ayrca uygulamalar dzenli ekilde izleme ve deerlendirme yoluyla yre ve yararlanc koullarna daha uygun projeleri gelitirmeye imkan salanacaktr. Yerel giriimler kapsamnda aada belirtilen konularda projeler uygulanabilecektir.

Gelir Getirici Projeler

Gelir getirici kk lekli projelerin amac, yoksul birey veya hanelerin geimlerini salayacak kendi ilerini kurmalar, gelir elde etmeleri ve balattklar almalar uzun sre devam ettirebilmeleridir. Uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koullara uygun olmas yannda, retilecek rn veya hizmetin yresel sat ve pazarlama olanaklarnn olmas gerekmektedir.

Gelir getirici projeler iin herhangi bir konu snrlamas bulunmamaktadr. Mevcut ekonomik faaliyetlerde retim ve verim art salama ya da potansiyel kaynaklar harekete geirme yoluyla gelir kazanma amacyla; bitkisel ya da hayvansal retim, tarmsal rn ileme, el sanatlar, hediyelik-turistik eya retimi, ticaret, perakendecilik, sat-pazarlama vb. her trl konuda proje sunulabilir. Gelir getirici projeler iin kentsel ve krsal kesimde yoksul birey ya da hane bana en fazla 3.000 ABD Dolarna eit Trk Liras tutar kadar destek salanmaktadr.

Kiisel limitleri gememek zere, kiilerin bir araya gelerek uygulayaca grup bazl ortak projelerin toplam btesi 100.000 dolar edeeri TL olabilmektedir. Projeleri deerlendirmedeki en nemli kriter, projelerin yoksul kesime geinmelerine yetecek geliri salamas ve bunun devamllnn olmasdr.


 

stihdam Eitimleri

stihdama ynelik eitim projelerinin amac, yoksul ve isiz gen insanlara dzenlenecek ksa sreli kurslarla eitli teknik ve sosyal beceriler kazandrlmas ve bu kiilerin daha nitelikli i bulmalarna katk salanmasdr.

Eitimler iin benzer konularda alma yapan kamu ve sivil toplum kurulularyla (vakf, dernek, oda, kooperatif, birlik vb.) ibirlii yaplmas ve istihdam gvencesi salanmas amalanmaktadr. Meslek edinme veya kendi iini kurmaya ynelik istihdam eitimlerinde konu snrlamas yoktur. Ahap, ta, toprak, metal ileme, dokumaclk vb. el sanatlar veya kentsel alanlar iin sekreterlik, n muhasebe, tesisatlk, bahvanlk, bakclk gibi hizmet sektrnde i bulma gvencesi olan her trl konu bu kapsamda desteklenebilmektedir. Eitimler iin ortalama sre 6 aydr. Eitimin konusu, sre ve katlmc saysna bal olarak verilecek destek tutar, 50.000 ABD dolar edeeri TL'yi amayacaktr.

Sosyal Hizmet Amal Merkezler

Sosyal hizmet projeleriyle, sokakta alan/yaayan ocuklar, engelliler, yallar, korunmasz kadn ve erkekler, isiz genler ve yoksullara salanan dk maliyetli sosyal hizmetlerin yaygnlatrlmas iin yeni merkezler kurulmas ya da mevcut hizmet merkezlerindeki programlarn eitlendirilmesi amalanmaktadr. Bu kapsamdaki projelerde ncl sivil toplum kurulular ile Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu (SHEK) yapacaktr. Halen verilmekte olan sosyal hizmetlerden yararlanamayan gruplara ulamak, yeni yntem veya hizmetlerin pilot uygulamasn yapmak amacyla hazrlanan projeler ncelikle dikkate alnacaktr.

Sosyal hizmet projelerine verilecek destek miktar en fazla 200,000 ABD dolar edeeri TL'yi amayacaktr. Sosyal hizmet amal merkezlerin genel iletme giderleri en fazla iki yl sreyle desteklenebilecektir.


 

Kamu Yararna Geici alma Programlan

Toplum veya topluluun ortak yarar iin uygulanacak eitli projelerde ihtiya duyulan ksa sreli igcnn geici istihdamla karlanmas, yoksul isizlerin alp, para kazanarak aile geimine katk salamas amalanmaktadr.

Toplum yararna yaplacak iler arasnda ime ve kullanma suyu, kk lekli sulama, kanalizasyon ve atk su artma sistemleri ile yol, park ve piknik alanlarnn temizlii, bakm ve onarm, erozyon nleme, aalandrma, budama, alama, ilalama doal afet veya olaanst durumlar sonrasnda ortaya kabilecek eitli iler saylabilir.

Bu kapsamda istihdam edileceklere denecek cret, kii bana 2000, proje toplam btesi ise, 75.000 ABD dolar edeeri TL'yi amayacaktr.

Deerlendirmede, uygulanacak projelerin herhangi bir kamu kuruluunun asli grev alanna girmemesi ve ortak aba veya giriimle balatlan almalarn desteklenmesi talebi dikkate alnmaktadr.

Toplum Kalknmas almalar

Daha geni alanlarda birbirini tamamlayc birden fazla projenin birlikte uygulanmasn ngren toplum kalknmas almalar ile; gelir, retim, eitim, alt yap, sosyal hizmet ve evresel projeler birlikte uygulanabilecektir. Bu bileen kapsamnda deerlendirilecek eitli projeler iin yukarda belirtilen limitleri amayacak ekilde gelitirilecek programlarn tamamna salanacak destek miktar, 500.000 ABD dolar edeeri TL'yi amayacaktr.

Daha Fazla Bilgi in:

l/le Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflar